Subliem systeembeheer en waardevolle webapplicaties

1. Wat voor bedrijf / organisatie vertegenwoordig je?
Piipol is een automatiseringsbedrijf dat als sociale firma op marktconforme wijze een eigen plek in de sector wil veroveren.

2. Waarom doe je mee aan het project Opschalen van sociale ondernemingen?
Piipol is ervan overtuigd dat er voor sociale firma's nog een wereld te winnen is. Uiteindelijk heeft iedereen baat bij een maatschappij die mensen insluit in plaats van uitsluit. Te veel mensen staan (ongewild) aan de kant terwijl ze van grote waarde voor de maatschappij kunnen zijn. Bewustwording en het beschikbaar stellen van meer middelen, misschien nog wel meer facilitair dan financieel, vinden wij noodzakelijk en vanzelfsprekend.

3. Wat verwacht je aan resultaat van het project?
Een concreet resultaat, zoals meer opdrachten en een groter personeelsbestand (van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) is voor Piipol mooi, maar net zo belangrijk vinden we het dat sociale ondernemingen volwaardig deel uitmaken van de maatschappij en dat de grens tussen reguliere bedrijven en sociale firma's langzaam vervaagt. We hopen op een circulaire economie waarin zowel verspilling van materialen als van mensen voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperkt kan worden.