Dominicanen Klooster Huissen

Ruim 150 jaar is het Dominicanenklooster Huissen een open huis voor mensen en organisaties en voor speciale en kwetsbare doelgroepen, om zich te bezinnen, bezield te raken en in beweging te komen. Het kloosterritme, de vieringen en de sfeer van rust en verstilling bieden een inspirerende omgeving. Zo dragen we met hart en ziel bij aan menselijk welzijn en een humane samenleving.
Het klooster is een open huis voor mensen en organisaties om zich te bezinnen en innerlijk vrij te worden, hen tot hun recht te laten komen en hen zo bij te laten dragen aan een menselijker samenleving, zowel privé als in werk.
De dominicaanse communiteit bewoont het huis. Zij leven vanuit het verhaal van Jezus. Zij vertellen dit in de huidige samenleving verder, zoekend naar echtheid, vrij en kritisch in de geest van de stichter van de orde; Dominicus de Guzman (1170-1221).
De medewerkers en vrijwilligers van de Stichting Dominicanenklooster organiseren en verzorgen de activiteiten in het klooster, zoals retraites, programma’s en concerten, vanuit het dominicaans gedachtengoed. Daarnaast zorgen zij ook voor de vele instellingen die ruimtes huren in het klooster.
De leden van de communiteit, de medewerkers en de vrijwilligers van Stichting Dominicanenklooster Huissen heten jou en u van harte welkom in het klooster.

Wees welkom! Je mag zijn wie je werkelijk bent!