Chain Logistics

Voor Chain Logistics was het een no-brainer om aan het project opschalen Social Enterprises mee te doen. Chain heeft de ambitie (BHAG) om landelijke dekking te realiseren en in de komende 10 jaar het aantal vestigingen uit te breiden van 2 naar 10 stuks. Dit om onze sociale impact exponentieel te vergroten. Wij zijn een trotse commerciële én sociale logistieke onderneming welke mens en middel respecteert. Investeren in onze medewerkers zien wij dan ook als een must. Om dit te bewerkstelligen is het belangrijk om de randvoorwaarden helder te hebben. Op dit moment zijn er diverse belemmeringen om dit tot stand te brengen. De meeste daarvan buiten onze eigen invloedssfeer. Door het meedraaien in dit project willen wij meezoeken naar oplossingen om deze barrières te slechten en ruim baan te geven aan impactvolle sociale initiatieven.  klik hier voor onze website

Wij willen, op een bewezen effectieve wijze, gemeenten ondersteunen bij de uitdaging vanuit de participatiewet en zo op een lokaal niveau te realiseren