Verslag werkconferentie ´Impact Groei´ 17 april 2018

  • Home
  • Nieuws
  • Verslag werkconferentie ´Impact Groei´ 17 april 2018

Dinsdag 17 april heeft het projectteam van het project “Opschalen van sociale ondernemingen: groei in Impact” een werkconferentie georganiseerd voor alle deelnemende sociale ondernemingen en netwerkpartners. Naast het projectteam waren er 16 sociaal ondernemers en 5 netwerkpartners aanwezig. Tijdens de werkconferentie werden de drie interne interventies gepresenteerd om daar vervolgens in groepen mee aan de slag te gaan: HRM, Processen & Systemen en Marketing & Branding.

Opening

Astrid Bolland heette ieder welkom, waarna Maarten Adelmeijer van Berenschot de rol van Berenschot in het traject introduceerde. Berenschot verzorgt de masterclasses over de drie interne interventies op 22 mei en 20 juni 2018 en tussentijdse consultatie. Tot slot introduceerde afstudeerstudente HRM Eline Stoffels zichzelf en haar afstudeeronderzoek over de werving van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

image008.jpg image006.png image003.jpg

Interventiethema’s

Uit de analyses zijn drie externe belemmeringen voor groei naar voren gekomen: instroom doelgroep, financiën en sociaal aanbesteden. Het projectteam gaat in samenwerking met de netwerkpartners deze thema’s uitdiepen en koppelt dit na de zomer terug naar de ondernemers.

Drie ondernemers presenteerden hun ‘best practice’ op de drie interne thema’s die een belemmering voor groei blijken te zijn.

Hein Masseling van Specialisterren sprak over hun best practice op het gebied van Processen en Systemen. Transparantie en een goed netwerk zijn volgens Hein essentieel op dit gebied. Hierdoor hebben zij een ERP systeem kunnen implementeren, waardoor hun processen ingericht zijn op groei van de onderneming.

Gerrit Bunschoten van Drukkerij Mooij vertelde over hun best practice op het gebied van HRM. Zij hebben eerst ervaren mensen aangenomen om het bedrijf op te zetten. Nu draait het bedrijf voor 76% met mensen uit de doelgroep. Eerst was 20% van de werkprocessen routinewerk en 80% nieuw/complex werk, nu is dat andersom. Het doel om een personele bezetting van 75% uit de doelgroep te hebben, is behaald. Het is een ambitie van Drukkerij Mooij om jongeren die na hun opleiding geen werk kunnen vinden (zogenoemde nuggers) op te leiden en ze aan het werk te helpen. 

Paul Malschaert van Swink vertelde  over hun best practice op het gebied van Marketing en Branding. Swink werkt met mensen met autisme en dit laten zij duidelijk zien op de website. Ze zijn drie jaar geleden begonnen met het in kaart brengen van de costumer journey. Aan de hand van hun bevindingen hebben zij hun website herschreven. Verder is Swink veel bezig met employee branding door bijvoorbeeld aanwezig te zijn op congressen aangezien zij van de huidige 16 medewerkers naar 100 medewerkers willen groeien.

De deelnemers kregen de opdracht om een best practice van hun berijf op te schrijven die te maken heeft met een van de thema’s en deze op de bijbehorende flappen te plakken. Het resultaat is een aantal interessante koppels die van elkaar willen leren, zoals:
HRM: Swink  & The Colour Kitchen
Processen en Systemen: The Colour Kitchen &  Assembly Partner Group
Marketing & Branding: U-stal & Soci-Com, Chain Logistics & The Colour Kitchen &  I-did 

Workshops

image010.jpgNa een heerlijke pauze buiten in de zon begonnen de drie workshops. 

De ondernemers werden ingedeeld bij de interventie waarvan de analyse uitwees waar zij het meeste behoefte aan hebben. De workshop Marketing en Branding was onder leiding van Astrid Bolland, de workshop HRM was onder leiding van Joep Binkhorst en Eva Hijmans en de workshop Processen en Systemen was onder leiding van projectleden Esther Schrijver en Linda Drupsteen. De deelnemers gingen enthousiast aan de slag en er kwamen interessante discussies op gang. 

Terugkoppeling

Maarten Adelmeijer inventariseerde de uitkomsten van de discussie aan de workshoptafels in steekwoorden, hetgeen waardevolle input opleverde voor de inrichting van de masterclasses. 

image012.jpg

HRM  
•    Employer brand/kernwaarden;
•    Binding: meenemen in professionalisering;
•    Meegroeien met productie, met behoud van identiteit;
•    Efficiency in werving en selectie;
•    Het moet overdraagbaar zijn..
•    ‘het gaat over veel meer dan instroom ‘reguliere medewerkers’
Marketing en Branding
•    Verkoop je/onderscheid je je op impact of op je product?
•    Of allebei, verschillend onderscheid per stakeholder;
•    Hoe versterken impact en product elkaar?
•    Hoe zorg je dat klanten impact meenemen in aanbesteding (art 2.82);
•    Hoe behoud je en versterk je je goede brand/positie?
Processen en Systemen:
•    Samenwerking met klanten en partners;
•    Supply chain en voorraadbeheer;
•    Stuurinformatie;
•    Overdraagbaar (naar nieuwe vestiging, maar ook naar nieuwe directie/eigenaar);
•    Alles heeft prioriteit.

Planning interventies 
image014.jpg

Bedrijfscases

De komende maanden wordt gewerkt aan een publicatie van 20 bedrijfscases over opschalen van sociale ondernemingen. Ieder bedrijf wordt beschreven: de kenmerken, de ambities, de uitdagingen en kansen voor groei in impact. Eind mei / begin juni wordt contact opgenomen met alle ondernemers om feedback en/of aanvulling te geven op de concept teksten. 

Tot slot

image015.pngMet dank aan de enthousiaste deelname aan de discussies wordt er verder genetwerkt aan de gezellige bar en op het zonnige terras van The Colour Kitchen aan de Oudegracht.

Tot ziens op 22 mei bij de masterclasses bij Berenschot!

Eva Hijmans, Joep Binkhorst, Linda Drupsteen, 
Esther Schrijver, Leendert de Bell, Aukje Smit, Eline Stoffels en Astrid Bolland
 

  25 mei 2018   admin