Utrecht University - Social Entrepreneurship Initiative

De Universiteit Utrecht is een researchuniversiteit, die al vele grote namen heeft voortgebracht. De Universiteit Utrecht heeft zeven faculteiten die gezamenlijk het hele wetenschappelijke spectrum van onderzoek en onderwijs bestrijken. De faculteiten van de Universiteit Utrecht zijn opgedeeld in departementen. Ieder departement coördineert het onderwijs en onderzoek voor een bepaald wetenschapsgebied. De wetenschappelijke staf is in de departementen aangesteld.

Wij hebben het doel om onderwijs en onderzoek op het gebied van sociaal ondernemerschap te faciliteren en te stimuleren. Door de kennis en expertise van de Universiteit Utrecht en van externe partijen te bundelen worden de mogelijkheden binnen het onderwijs en onderzoek vergroot.

Een multidisciplinaire benadering van vraagstukken is het uitgangspunt. Aan het Social Entrepreneurship Initiative zijn dan ook onderzoekers van verschillende faculteiten van de Universiteit Utrecht verbonden.

We organiseren diverse evenementen die gericht zijn op verbinden, delen van kennis en het agenderen van belangrijke thema’s rond social entrepreneurship. Hierbij werken we nauw samen met onze partners en diverse andere organisaties.