Start Foundation

Start Foundation is een onafhankelijk maatschappelijk investeerder die werk wil creëren voor mensen die onvoldoende in staat zijn om zelfstandig een baan te vinden. Ook willen we drempels wegnemen die daar voor hen liggen. We financieren bestaande initiatieven, en nemen zelf ook regelmatig het initiatief. Zodat banen ook voor onze doelgroepen onder handbereik komen.