Hogeschool Utrecht

De HU verzorgt als University of Applied Sciences onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Hiermee helpen we bedrijven en instellingen aan oplossingen voor uiteenlopende (maatschappelijke) vraagstukken. Bovendien levert het onderzoek nieuwe kennis en inzichten op voor ons onderwijs. Eén van de lopende onderzoeken betreft 'Opschalen van sociale ondernemingen: groei in impact'.
Hoewel veel sociale ondernemingen ambities hebben om te groeien en zo hun maatschappelijke meerwaarde verder te vergroten, blijkt opschalen in de praktijk één van de grootste uitdagingen voor sociale ondernemingen. Waar groei bij primair winst-gedreven ondernemingen een bijna vanzelfsprekend proces is, overstijgen de activiteiten en ook de impact van een sociale onderneming het lokale niveau vaak niet of nauwelijks. Dit onderzoeksproject heeft tot doel om nieuwe kennis te ontwikkelen, enerzijds ten aanzien van de belemmerende factoren bij het opschalen van sociale ondernemingen, en anderzijds om effectieve methoden te ontwikkelen om deze belemmeringen aan te pakken en zo verdere groei van hun sociale impact te realiseren.