Minor Sociaal ondernemerschap in organisaties

Dé oplossing voor maatschappelijke vraagstukken

Sociaal ondernemerschap is hot en blijkt steeds vaker dé oplossing voor maatschappelijke vraagstukken. Organisaties gaan zich op duurzame wijze steeds meer verbinden met de sociale, maatschappelijke omgeving waarin ze opereren. Op welke wijze blijven organisaties daarin op koers in een (mondiale) samenleving die in hoog tempo aan het veranderen is? Voor professionals in organisaties liggen hier kansen om vanuit ondernemerschap betekenisvoller te werken en maatschappelijke waarde te creëren.

In een tijd van complexe vraagstukken en maatschappelijke verschuivingen, zijn professionals nodig die nieuwe realiteiten creëren. Ondernemende professionals met frisse ideeën, die het lef hebben om grote thema’s aan te pakken, die uitdagende missies formuleren en mensen met elkaar verbinden. Sociaal ondernemers zijn zulke mensen; netwerkers op het breukvlak van business en maatschappij. Bij sociaal ondernemen vallen business en sociale uitdagingen samen. Het sluit aan bij nieuwe visies op zaken doen, de opmars van nieuwe businessmodellen en de organisatie van communities en crowds.